FANDOM


1. Μαγεία

1. Μαγική Παράδοση

 1. Κάθε χαρακτήρας που μπορεί να εξασκήσει μαγεία πρέπει να επιλέξει μία από τις Μαγικές Παραδόσεις όταν αποκτά μαγικές ικανότητες.
 2. Η Μαγική Παράδοσή του αντιπροσωπεύει την προέλευση της δύναμής του.
 3. Οι Μαγικές Παραδόσεις επίσης έχουν υποκατηγορίες όπου προσφέρουν κάποιες ελαφριές διαφορές στη βασική παράδοση, γνωστές ως Διδαχές.
 4. Κάθε Μαγική Παράδοση έχει έναν αριθμό από ξόρκια που μπορεί να κάνει ο μάγος, ορισμένες φορές την ημέρα.
 5. Κάθε Παράδοση έχει μια Κεφαλή (Tradition Head), ο οποίος αποφασίζει ποιος ανήκει στην παράδοση αυτήν, ποια διδαχή ακολουθεί, και ποια ξόρκια ξέρει. Δεν έχει σημασία αν τον αποδέχεται και In Character, αλλά η αποδοχή Out of Character, ως παίκτη, είναι απαραίτητη. Γι’αυτό αν θέλετε να είστε μάγος, πρέπει να μιλήσετε με την Κεφαλή της Παράδοσης στην οποία επιθυμείτε να ανήκετε.
 6. Οι 5 Μαγικές Παραδόσεις και οι διδαχές είναι οι εξής:

2. Γριμόρια και άλλα

 1. Ο κάθε μάγος πρέπει να έχει ένα βιβλίο στο οποίο θα γράφει πάνω τις λέξεις από τα ξόρκια του.
 2. Μαγικές Παραδόσεις που δεν χρησιμοποιούν βιβλία, χρειάζονται άλλα μέσα. Για παράδειγμα ένας σαμάνος ίσως χρησιμοποιεί πέτρες με χαραγμένους ρούνους, ή βαμμένα δέρματα ζώων

3. Ξόρκια & Τελετουργίες

 1. Κάθε Μαγική Παράδοση διαθέτει 6 ξόρκια (Spells) και 3 τελετουργίες (Rituals).
 2. Ο Tradition Head ορίζει ποια ξόρκια και τελετουργίες γνωρίζει ο κάθε μάγος που ανήκει στο Tradition του (ανεξαρτήτως Διδαχών).
 3. Κάθε Ξόρκι μπορεί να γίνει 1, 2 ή 3 φορές την ημέρα, εφόσον ο μάγος το γνωρίζει.
 4. Αν έχετε χρησιμοποιήσει ένα ή περισσότερα ξόρκια, η χρήση τους ΔΕΝ επιστρέφει αν πεθάνετε και αναστηθείτε. Επιστρέφει μόνο στο τέλος της ημέρας, ή με κάποιο τρόπο που αναφέρεται ρητά πως επιστρέφει ξόρκια (π.χ. Magic recharge stones).
 5. Κάποια ξόρκια έχουν Χρήσεις ανά φορά, οι οποίες χρησιμοποιούνται όσο το ξόρκι είναι ενεργό (συνήθως 10 λεπτά).
 6. Κανείς μάγος δεν μπορεί να κάνει ξόρκι που δεν γνωρίζει, ακόμη κι αν είναι στην παράδοση του.

2. Ξόρκια

1. Επικλήσεις Ξορκιών

 1. Κάθε ξόρκι έχει μια συγκεκριμένη επίκληση.
 2. Οι λέξεις καθορίζονται από τον μάγο κατόπιν συνεννοήσεως με τον Tradition Head του.
 3. Οι λέξεις Μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, αρκεί το πλήθος  των λέξεων να μην είναι μικρότερο από όσο πρέπει ούτε να μειώνεται αισθητά ο χρόνος του ξορκιού με ολιγοσύλλαβες λέξεις.
 4. Η Τελική Λέξη του κάθε ξορκιού είναι προκαθορισμένη αυστηρά, και λέγεται πάντα όταν το ξόρκι χρησιμοποιείται.
 5. Αφού έχουν ειπωθεί οι λέξεις του ξορκιού, το ξόρκι πρέπει να γίνει αμέσως. Τα ξόρκια πακέτων και αφής έχουν ένα περιθώριο 10 δευτερολέπτων να γίνουν.

2. Ξόρκια Αφής

 1. Στα ξόρκια που αναγράφονται ως Αφής ο μάγος πρέπει να αγγίξει το στόχο του με το χέρι του, και να ακουμπήσει κανονικά η παλάμη του (αλλά όχι με δύναμη).
 2. Αν απλά αγγίξουν τα ακροδάκτυλα δεν θεωρείται κανονικό άγγιγμα.
 3. Επίσης, αν κάποιος κάνει καίριο πλήγμα στο χέρι του μάγου πριν αγγίξει, δεν μπορεί να αγγίξει κάποιον με αυτό το χέρι (σε περίπτωση που γίνουν ταυτόχρονα, επαφίεται στην κρίση των παικτών).
 4. Τα όπλα και οι ασπίδες δεν θεωρούνται ζώνη πλήγματος για τα ξορκια αφής.
 5. Ορισμένα ξόρκια Αφής χρειάζονται να αγγίξει ο μάγος τον στόχο του αφού κάνει το ξόρκι (π.χ. Flame, Chi Block).
 6. Αν το ξόρκι δεν έχει Χρήσεις (Charges), τότε πρέπει να αγγίξει το στόχο εντός 10 δευτερολέπτων από τη στιγμή που έκανε το ξόρκι.
 7. Αν το ξόρκι έχει Χρήσεις (Charges), τότε αρκεί να είναι ενεργό το ξόρκι και μπορεί να αγγίξει το στόχο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ξορκιού.
 8. Άλλα ξόρκια Αφής χρειάζονται διαρκή επαφή με τον στόχο κατά την απαγγελία της επίκλησης (Barkskin, Destruction, Force the Truth, Immobilization, Life Siphon, Mending, Mind Trap, Rejuvenation, Restoration, Sleep, Water Healing). Το αναγράφουν και τα ξόρκια τα ίδια.
 9. Σε περίπτωση που το ξόρκι έχει διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα αν είναι Solid Hit ή Grazing Hit, οποιαδήποτε αφή θεωρείται πάντα Solid Hit.


3. Ξόρκια Πακέτων

 1. Σε ορισμένα ξόρκια αναφέρονται πακέτα. Τα πακέτα κατασκευάζονται με συγκεκριμένο τρόπο για να είναι ασφαλή και ανάλογα το ξόρκι είναι είτε κόκκινα (Damage) είτε μπλε (Stun).
 2. Ένα πακέτο εκσφενδονίζεται από το μάγο εφόσον έχει ολοκληρώσει το ξόρκι.
 3. Ένας μάγος μπορεί να κρατήσει ένα πακέτο εντός 10 δευτερολέπτων από τη στιγμή που έκανε το ξόρκι.
 4. Αν το ξόρκι έχει Χρήσεις (Charges), τότε αρκεί να είναι ενεργό το ξόρκι και μπορεί να εκσφενδονίσει το πακέτο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του ξορκιού.
 5. Ένα πακέτο ξορκιού θεωρείται πως επέφερε Solid Hit, αν χτυπήσει το κεφάλι ή τον κορμό (στήθος ή πλάτη ή πλευρά κτλ).
 6. Ένα πακέτο ξορκιού θεωρείται πως επέφερε Grazing Hit, αν χτυπήσει τα άκρα ενός παίχτη, το όπλο του, την ασπίδα του, η οποιοδήποτε κομμάτι του εξοπλισμού (μπέρτα, κάπα, ζώνη, ο,τιδήποτε).
 7. Ένα κόκκινο πακέτο ξορκιού προκαλεί δύο καίρια πλήγματα όπου χτυπήσει. Ρίχνει ετοιμοθάνατο οποιονδήποτε παίκτη πετύχει.
 8. Ένα μπλε πακέτο ξορκιού που επιφέρει Solid Hit σε στόχο τον ρίχνει αναίσθητο.
 9. Ένα μπλε πακέτο ξορκιού που επιφέρει Grazing Hit, αναγκάζει τον στόχο να διαλέξει αν θα παραλύσουν τα χέρια του (δεν μπορεί να πολεμήσει ή να κάνει ξόρκια), ή αν θα παραλύσουν τα πόδια του (μένει ριζωμένος και δεν μπορεί να τα κουνήσει) για ένα λεπτό.
 10. Ένα μπλε πακέτο ξορκιού που επιφέρει Grazing Hit σε στόχο που είναι ήδη υπό την επήρεια προηγουμένου μπλε πακέτου (και άρα έχουν παραλύσει χέρια ή πόδια), ρίχνει τον στόχο αναίσθητο.
 11. Αν το πακέτο χτυπήσει στο έδαφος εξουδετερώνεται, ακόμη κι αν μετά με αναπήδηση πετύχει κάποιο στόχο.
 12. Αν το πακέτο το χτυπήσει κάποιος με όπλο το οποίο είναι υπό την επήρεια του ξορκιού Magic Weapon, τότε το ξόρκι εξουδετερώνεται και ακόμη κι αν πετύχει κάποιον άλλο στόχο δεν μετράει.


4. Πλέξιμο Ξορκιών

Για να κάνει ένα Ξόρκι, ο χαρακτήρας χρειάζεται:

 • Ενα ελεύθερο χέρι (οι ασπίδες πιάνουν πάντα ένα χέρι πρακτικά ακόμη κι αν είναι δεμένες στο χέρι, όπως και δεμένα πάνω στο χέρι όπλα).
 • Να μην κρατάει όπλο ή ασπίδα. (Εκτός αν το επιτρέπει κάποια ιδιότητα)
 • Να μην φοράει πανοπλία οποιουδήποτε είδους. (Εκτός αν το επιτρέπει κάποια ιδιότητα)
 • Να μην κινείται καθόλου (ούτε βήμα).
 • Να προφέρει την επίκληση του ξορκιού τουλάχιστον με φωνή σε φυσιολογική ένταση (όχι ψιθύρους).
 • Να πει την τελικη λεξη δυνατά και καθαρά.

Αν ο μάγος κάνει λάθη κατά την εκφορά της επίκλησης ή δεχθεί οποιοδήποτε χτύπημα (είτε είναι καίριο πλήγμα, είτε αφαιρεθεί πόντος θωρακίσεως, είτε τον προστατέψει κάποιο ξόρκι), πρέπει να σταματήσει το ξόρκι (αλλά το ξόρκι δεν χάνεται).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.